Fan Wenshu @ LAMDA, NJU-CS

Fan Wenshu 
Fan Wenshu

LAMDA Group
Department of Computer Science & Technology
Nanjing University, Nanjing 210023, China.

Email: fanws [at] lamda.nju.edu.cn
      

Short Bio

Main Research Interests

Machine Learning and Data Mining

Correspondence

Email: fanws [at] lamda.nju.edu.cn or dz1937001@smail.nju.edu.cn or 1005448166 [at] qq.com
Office: Room 113, Computer Science Building, Xianlin Campus of Nanjing University
Address: Fan Wenshu
                 National Key Laboratory for Novel Software Technology
                 Nanjing University, Xianlin Campus Mailbox 603
                 163 Xianlin Avenue, Qixia District, Nanjing 210046, China