Zhong Zhuang @ LAMDA, NJU-AI

zhuangz.jpg 

庄众
Zhong Zhuang

M.Sc. Student, LAMDA Group
School of Artificial Intelligence
National Key Laboratory for Novel Software Technology
Nanjing University, Nanjing 210023, China

Supervisor: Professor Kai Ming Ting

Biography

Currently I am a first year M.Sc. student of School of Artificial Intelligence in Nanjing University and a member of LAMDA Group, led by professor Zhi-Hua Zhou.

I received my B.Sc. degree from Nanjing University of Aeronautics and Astronautics in June 2019. In 2020, I was admitted to study for a M.Sc degree in Nanjing University.

Research Interests

My research interests include Machine Learning and Data Mining.

Correspondence

Email: zhuangz@lamda.nju.edu.cn

Laboratory: A506, Shaoyifu Building, Xianlin Campus of Nanjing University

Address: National Key Laboratory for Novel Software Technology, Nanjing University, Xianlin Campus Mailbox 603, 163 Xianlin Avenue, Qixia District, Nanjing 210023, China
(南京市栖霞区仙林大道163号, 南京大学仙林校区603信箱, 软件新技术国家重点实验室, 210023.)