En-Hao Gao @ LAMDA, NJU-AI

En-Hao Gao 

高恩豪

En-Hao Gao

Ph.D. Student
LAMDA Group
School of Artificial Intelligence
National Key Laboratory for Novel Software Technology
Nanjing University, Nanjing 210023, China.

Supervisor: Professor Yuan Jiang

Email: gaoeh@lamda.nju.edu.cn


Biography

Main Research Interests

My research interests include Machine Learning and Data Mining.

Publications

Awards & Honors

Correspondence

Email: gaoeh@lamda.nju.edu.cn

Address: National Key Laboratory for Novel Software Technology, Nanjing University, Xianlin Campus Mailbox 603, 163 Xianlin Avenue, Qixia District, Nanjing 210023, China